OPEKOTINE

Opekotinska rana podrazumeva oštećenje kože, mekih i drugih tkiva pod dejstvom toplotnih (opekotine i promrzline), hemijskijh (baze i kiseline), električnih, radijacionih i drugih agenasa.

Zavisno od stepena oštećenja tkiva opekotine su klasifikovane:

  • opekotine I stepena
  • opekotine IIa stepena
  • opekotine IIb stepena
  • opekotine III stepena
  • karbonifikacija

Posebnu grupu čine respiratorne kao i opekotine pod dejstvom strujnog udara (elektrokucije).
Što je opekotinska rana bliža zarastanju, ona je bolnija, jer je reparacija nervnih završetaka kompletnija.

© 2022 Orea